Χάρη στην πρόοδο της Ογκολογίας και την εισαγωγή νέων φαρμάκων τα τελευταία έτη έχει αυξηθεί το προσδόκιμο επιβίωσης των καρκινοπαθών.

Παράλληλα, η γήρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα αναμένεται να αυξήσει τη συνολική επίπτωση. Οι δύο αυτοί λόγοι θα αυξήσουν τον επιπολασμό των καρκινοπαθών ασθενών. Το σύστημα υγείας πρέπει να υπερκεράσει τις
ακαμψίες του και να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα όσο γίνεται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Ακόμη, το αυξημένο κόστος των νέων φαρμάκων επιβάλλει την αύξηση της διαπραγματευτικής ισχύος οργανισμών, όπως ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ώστε να μπορεί να καλύψει με ορθολογισμό τους ασφαλισμένους του…

Δείτε όλο το άρθρο εδώ