Δείτε εδώ το άρθρο:   Pharmacovigilance for Biosimilars