Κατά κοινή ομολογία των συμμετεχόντων ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε η διάλεξη για τις παρενέργειες της ανοσοθεραπείας στην ογκολογία και τους τρόπους αντιμετώπισης. Ως γνωστόν η ανοσοθεραπεία εφαρμόζεται σε πολλές κατηγορίες όγκων και μπορεί να εμφανίσει σπάνιες αλλά πολύ σημαντικές παρενέργειες. Ο Κάθε ογκολόγος οφείλει να είναι καλά ενημερωμένος γιατί η έγκαιρη αντιμετώπισή τους είναι πολύ σημαντική για την πρόληψη μόνιμων ή και θανατηφόρων βλαβών.