Με εξαιρετικά σχόλια έγινε δεκτή η ομιλία στην ημερίδα Ιατρικής Γενετικής (M edical Genetics) που οργανώθηκε στο ερευνητικό πανειπιστήμιο Σκόλκοβο της Μόσχας, μετά από πρόσκληση των οργανωτών. Ιδιαίτερη τιμή ήταν ότι ήμουν ο μόνος ξένος προσκεκλημένος.  Σε ένα κοινό γιατρών ποικίλων ειδικοτήτων που διψούσε για την νέα γνώση παρουσιάστικαν οοι εξελίξεις της γενετικής στον ογκολογία και πώς οι νέοι μέθοδοι μας βοηθούν στην καλύτερη προληπτική ιατρική αλλά και στην καλύτερη αντιμετώπιση του καρκίνου. Τέθηκαν οι βάσεις για μια μακροχρόνια συνεργάσία, που θα ωφελήσει την πατρίδα μας πολλαπλά, με την ανάπτυξη του λεγόμενου ιατρικού τουρισμού.