Η ακτινοθεραπεία καταστρέφει τους όγκους τους οποίους στοχεύει με αόρατη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Τεχνολογική εξέλιξη της ακτινοθεραπείας, αποτελούν οι διάφορες μορφές στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας, κατά τις οποίες, όλη η ενέργεια των ακτίνων επικεντρώνεται με ακρίβεια στους όγκους που ο ακτινοθεραπευτής θέλει να ακτινοβολήσει,  χωρίς να επηρεάζονται οι γύρω υγιείς ιστοί και τα όργανα.

Η IMRT είναι μια πιο μοντέρνα τεχνική ακτινοθεραπείας (intensity modulated radiationtherapy), όπου η σκόπευση και η κατανομή της ενέργειας της ακτινοβολίας γίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια στην περιοχή του όγκου, με λιγότερη επιβάρυνση των παρακείμενων υγιών ιστών. Δεν χρειάζεται να γίνουν όλες οι ακτινοθεραπείες με αυτήν την τεχνική, αλλά έχει συγκεκριμένες ενδείξεις.

Το Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα του Ιατρικού Διαβαλκανικού, διαθέτει δύο Γραμμικούς Επιταχυντές για την εφαρμογή και των πλέον σύγχρονων τεχνικών (IMRT, VMAT).  Εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες τεχνικές συνδυασμένης χημειοακτινοθεραπείας  για τη διάσωση σημαντικών οργάνων και την αποφυγή ακρωτηριαστικών επεμβάσεων (λαρυγγεκτομή, προστατεκτομή, γλωσσεκτομή, κυστεκτομή, κοιλιοπεριτονεϊκή εκτομή), με αποτελέσματα ισοδύναμα των αντίστοιχων χειρουργικών επεμβάσεων.