Από σχεδόν κάθε περιοχή του σώματος και κάθε όργανο ξεκινούν πολύ λεπτά αγγεία που λέγονται λεμφαγγεία και μεταφέρουν την λέμφο στους λεμφαδένες. Συχνά καρκινικά κύτταρα μπαίνουν στα λεμφαγγεία και τελικά εγκαθίστανται στους λεμφαδένες.

Σε περιπτώσεις καρκίνου του μαστού ή μελανώματος έχει σημασία να ξέρουμε αν αυτό έχει συμβεί. Αντί να γίνει λοιπόν χειρουργική αφαίρεση όλων των λεμφαδένων της περιοχής, με ειδικές τεχνικές ανιχνεύουμε ποιοι είναι οι πρώτοι 1-3 λεμφαδένες στους οποίους καταλήγουν τα λεμφαγγεία, π.χ. του μαστού και αφαιρούμε μόνο αυτούς. Αν είναι αρνητικοί, δηλαδή χωρίς προσβολή από καρκινικά κύτταρα έχουμε μια σαφή απάντηση. Αν είναι θετικοί μπορεί να τροποποιηθεί το πλάνο θεραπείας.

Η τεχνική του λεμφαδένα φρουρού, εφαρμόζεται εφαρμόζεται από τον χειρουργό ογκολόγο:  Ενίεται χρωστική στην περιοχή του όγκου και σε λίγα λεπτά βάφονται τα απαγωγά λεμφαγγεία και ο λεμφαδένας που αντιστοιχεί στην περιοχή, ο φρουρός λεμφαδένας.  Σε περίπτωση προσβολής των λεμφαδένων, είναι ο πρώτος που θα εμφανίσει καρκινικά κύτταρα.