Η Επεμβατική Ακτινολογία, αποτελεί ειδική εξειδίκευση της ακτινολογίας κατά την οποία ιατρικές πράξεις γίνονται με τη βοήθεια απεικονιστικών μεθόδων. Ο επεμβατικός ακτινολόγος δίνει λύσεις σε πολλά προβλήματα. Η παραπομπή για πράξεις επεμβατικής ακτινολογίας πρέπει να γίνεται από τον Ογκολόγο παθολόγο που καθορίζει την καθολική στρατηγική αντιμετώπισης ενός όγκου. Ωστόσο, άλλοι Ογκολόγοι παθολόγοι δεν έχουν τη δυνατότητα να βοηθούν τους ασθενείς τους παραπέμποντάς τους σε έμπειρους επεμβατικούς ακτινολόγους, οι οποίοι σημειωτέον, διευκολύνουν πάρα πολύ το έργο τους.

Στο Ογκολογικό Κέντρο του Ιατρικού Διαβαλκανικού, το Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας, έχει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στην επεμβατική ογκολογία και  θεωρείται το καλύτερο στην Ελλάδα.

Διενεργεί βιοψίες, παροχετεύσεις συλλογών και θεραπευτικές πράξεις όπως:

  • Θερμοκαυτηριασμοί  με ραδιοσυχνότητα (RF Ablation) και με μικροκύματα (Microwave Ablation), όγκων ήπατος, νεφρών, πνευμόνων
  • Εκλεκτικοί και υπερεκλεκτικοί  εμβολισμοί όγκων νεφρών, πνευμόνων.
  • Υπερεκλεκτικοί χημειοεμβολισμοί  ήπατος
  • Ραδιοεμβολισμοί όγκων ήπατος
  • Ενδαρτηριακές χημειοθεραπείες
  • Παροχετεύσεις συλλογών και χολαγγείων
  • Αγγειοπλαστικές αρτηριών και χοληδόχου πόρου με τοποθέτηση stent