Γενικά, η επιλογή των εξετάσεων που απαιτούνται για την ταχύτερη και πιο σωστή διάγνωση και εκτίμηση του καρκίνου, είναι σημαντικό να γίνεται από έμπειρους γιατρούς, ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία του ασθενούς.

Σκοπός μας είναι η εκτέλεση μόνο των απαραίτητων εξετάσεων για την πλήρη κατανόηση του προβλήματος, με έμφαση στην ταχύτητα και στην συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους γιατρούς, ώστε εντός 1-2 ημερών να έχουμε όλες τις απαντήσεις που απαιτούνται για την επιλογή της σωστής θεραπείας.

Μακροχρόνιες καθυστερήσεις εβδομάδων ή μηνών, θεωρούνται απαράδεκτες και επικίνδυνες για τον ασθενή.