Η γενετική συμβουλευτική είναι ένας ευαίσθητος τομέας της Ιατρικής κα πρέπει να ασκείται από εξειδικευμένους γιατρούς, όπως ογκολόγους ή γιατρούς με την σχετική εξειδίκευση.

Η γενετική συμβουλευτική αποσκοπεί στο να παρουσιάζει το ζήτημα της κληρονομικότητας στις σωστές του διαστάσεις, χωρίς υπερβολές ή δραματοποίηση, με την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη και βοηθά τον ή την ασθενή να πάρει τις σωστές αποφάσεις.  Τα ζητήματα αυτά είναι εξαιρετικά λεπτά γιατί αφορούν και άλλους ανθρώπου, που είναι υγιείς και ίσως σε ευαίσθητη ηλικία.