Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε την χρήση του pembrolizumab σε ασθενείς με καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε υποτροπή. Το φάρμακο αυτό είναι ένα γνωστό ανοσοθεραπευτικό αντίσωμα ήδη σε χρήση για διάφορα είδη όγκου. Την έγκριση στις ΗΠΑ συνήθως ακολουθεί η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Αρχή Φαρμάκου (ΕΜΕΑ) και με καθυστέρηση που μπορεί να ξεπεράσει και τον ένα χρόνο κυκλοφορεί και στην Ελλάδα. Οι ασθενείς μας όμως μπορούν να το προμηθεύονται δωρεάν κατόπιν προσωπικής έγκρισης από τον ΕΟΦ.

Καρκίνος του πνεύμονος

Μετά από μεγάλη διεθνή μελέτη, φάνηκε ότι ο συνδυασμός χηεμιοθεραπείας και ανοσοθεραπείας στην πρώτη γραμμή θεραπείας προσφέρει τα καλυτερα αποτελέσματα σε ασθενείς με το πιο συχνό τύπο καρκίνου του πνεύμονα, σταδίου 4. Τα δεδομένα αυτά αλλάζουν την πρόγνωση της νόσου και αναένονται με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα μετά από πιο μακροχρόνια παρακολούθηση.

Καρκίνος του πνεύμονος, πρώιμο στάδιο

Η χορήγηση ανοσοθεραπείας σε ασθενείς πρώιμου σταδίου μετά από την ενδεδειγμένη χημειοθεραπεία και ακτινοβολία μειώνει τα ποσοστά υποτροπων. Στο Διαβαλκανικο έχουμε την δυνατότητα να χορηγούμε ανοσοθεραπεία σε τέτοιους ασθενείς με καθεστώς πρώιμης προσβασης . Δηλαδή είναι δυνατή η πρόσβαση σε δωρεάν φάρμακ, πριν ακόμα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εγκρισεως από τον ΕΟΦ και τον ΕΟΠΥΥ που μπορέι να παρουν πολλούς μήνες.

Καρκίνος του μαστού. Ανακούφιση για τους ασθενείς

Τα σημαντικά φάρμακα palbociclib και ribociclib, μπήκαν επιτέλους στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και η χορήγησή τους γίνεται πιο εύκολη. Ακόμα απαιτείται η έγκριση από την επιτροπή υψηλού κόστους για να εξασφαλιστεί η σωστή συνταγογράφηση.