Η Μαστογραφία, είναι ειδική ακτινογραφία με χαμηλή ακτινοβολία για τον έλεγχο των μαστών. Η απλή μαστογραφία αντικαταστάθηκε πια από την ψηφιακή μαστογραφία που δίνει περισσότερη πληροφορία.

Η μαστογραφία έχει γίνει αποδεκτή σαν μέθοδος γενικού ελέγχου του πληθυσμού για την έγκαιρη διάγνωση καρκίνου του μαστού. Γενικά συνιστάται να γίνεται ετήσια προληπτική μαστογραφία σε κάθε γυναίκα ηλικίας 40-70. Άλλοι συνιστούν να γίνεται κάθε δύο χρόνια. Ο καρκίνος του μαστού που διαγιγνώσκεται σε αρχικό στάδιο είναι ιάσιμος με χειρουργική επέμβαση και έτσι σώζονται ζωές.

Μερικές φορές ο όγκος δεν είναι τόσο προφανής και χρειάζεται μεγάλη εμπειρία από τον ακτινολόγο να τον διακρίνει.

Αμφίβολα ευρήματα διερευνώνται περαιτέρω με υπερηχογράφημα μαστών ή με μαγνητική μαστογραφία (μαγνητική τομογραφία μαστών). Η μαγνητική μαστογραφία σε ορισμένες περιπτώσεις δίνει περισσότερες πληροφορίες για την έκταση του όγκου.

Στο Κέντρο μας, λειτουργεί σύγχρονος ψηφιακός μαστογράφος, πιστοποιημένοι στον έλεγχο του μαστού ακτινολόγοι και ο πιο υψηλής διαγνωστικής ικανότητας μαγνητικός τομογράφος 3 tesla.