Με τον όρο «μοριακή βιολογία» εννοούμε τους εσωτερικούς μηχανισμούς λειτουργίας του κυττάρου σε επίπεδο μοριακών αντιδράσεων.

Η μελέτη των αντιδράσεων μεταξύ των πρωτεϊνών του κυττάρου και πώς διαταράσσονται σε περίπτωση καρκίνου έχει μεγάλη σημασία για την εξιχνίαση των μηχανισμών αυτής της νόσου και την ανακάλυψη των καινούργιων φαρμάκων.

Τις τελευταίες δεκαετίες γίνονται τεράστιες προσπάθειες προς αυτἠ την κατεύθυνση, με αποτέλεσμα την διαθεσιμότητα των λεγόμενων στοχευτικών ή έξυπνων φαρμάκων.