Θεωρούμε καθήκον του ογκολόγου να εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή θεραπεία, με ταχύτητα, υπευθυνότητα και ανθρωπισμό.  Σε αυτό συνεισφέρουν οι γνώσεις, οι τεχνικές δυνατότητες, η εξαιρετική συνεργασία μεταξύ ειδικοτήτων και η αδιάκοπη και συνεχής ενημέρωση μέσω ιατρικών περιοδικών και διεθνών συνεδρίων. Και ακόμα η ζεστή σχέση με τους ασθενείς και το περιβάλλον του, η αμεσότητα και η ανά πάσα στιγμή διαθεσιμότητα. Πιστεύουμε ότι όποιος διαλέγει να γίνει γιατρός, πρέπει να είναι ετοιμασμένος να προσφέρει κόπο, χρόνο και ενέργεια και να μην είναι στεγνός επαγγελματίας.

Η πρώτη επίσκεψη στον Ογκολόγο Παθολόγο, είναι πολύ σημαντική για την κατάλληλη ενημέρωση του ασθενούς και των συγγενών του σχετικά με τη φύση της νόσου και τις διαθέσιμες εργασίες.

Μερικές φορές, είναι δύσκολο για τον ασθενή με το συναισθηματικό φόρτο της νέας και σοβαρής διάγνωσης να διαχειριστεί τεράστιο αριθμό πληροφοριών που αφορούν την κατάστασή του. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να διατίθεται αρκετός χρόνος από τον γιατρό, την συζήτηση να παρακολουθούν και οι στενοί συγγενείς ή φίλοι, να καταγράφονται οι ερωτήσεις και μερικές φορές οι απαντήσεις.

Άλλοτε, απαιτείται και μια δεύτερη επίσκεψη για την ολοκλήρωση της ενημέρωσης.

Σε δύσκολες περιπτώσεις, καλό είναι ο ασθενής να λαμβάνει και δεύτερη γνώμη από άλλον ογκολόγο.

Πολύ συχνά βλέπουμε στο Ογκολογικό Κέντρο του Ιατρικού διαβαλκανικού να προσέρχονται ογκολογικοί ασθενείς από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό προκειμένου να μας ζητήσουν τη γνώμη σχετικά με τη θεραπεία που ξεκίνησαν στον τόπο τους. Αυτή η πρακτική είναι χρήσιμη και επιστημονικά αποδεκτή, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο ίδιος ο ασθενής ότι λαμβάνει τη σωστή θεραπεία, να διερευνήσει δυνατότητες αυξημένου θεραπευτικού αποτελέσματος που είναι διαθέσιμες σε εμάς και όχι αλλού, λόγω των νέων φαρμάκων, των συνδυαστικών θεραπειών που εφαρμόζουμε και της προηγμένης τεχνολογίας που διαθέτουμε.