Ως «σάρκωμα», χαρακτηρίζεται το είδος των κακοήθων όγκων που προέρχονται από μετάλλαξη κυττάρων του συνδετικού ιστού.

Ο συνδετικός ιστός είναι ο στηρικτικός ιστός του σώματος και περιλαμβάνει οστά, μύες, τένοντες, τον λιπώδη ιστό και το δίκτυο των ινοβλαστών σε διάφορα όργανα που  προσδίδει τη σταθερότητα σε αυτά. Επομένως σαρκώματα μπορούν να εμφανιστούν σχεδόν οπουδήποτε στο σώμα.

Υπάρχουν πολλών ειδών σαρκώματα με πολλές διαβαθμίσεις επιθετικότητας, από τα πιο ήπια έως τα πιο επικίνδυνα. Απαιτούν αντιμετώπιση από ένα έμπειρο ογκολογικό κέντρο με συνεργασία του ογκολόγου με πολλές άλλες ειδικότητες.