Σπινθηρογραφήματα είναι γενικά η απεικόνιση με ειδικές κάμερες της κατακράτησης ραδιενεργών ισοτόπων στο σώμα. Στην Ογκολογία, χρησιμεύει για να εντοπίζουμε οστικές μεταστάσεις.

Στο σπινθηρογράφημα οστών γίνεται ένεση μιας μικρή ποσότητας ραδιενεργού τεχνητίου το οποίο έχει συγγένεια με τα οστά. Περιοχές με βλάβες (φλεγμονή, κάκωση ή μετάσταση) φαίνονται πιο έντονες.