Τα στάδια είναι ένας απλός τρόπος για να περιγράψουμε την επέκταση του καρκίνου στο σώμα.

  • Ο καρκίνος προφανώς ξεκινά από ένα σημείο στο σώμα και όταν είναι μικρός λέμε ότι είναι σταδίου 1.
  • Αν μεγαλώσει τοπικά λέμε ότι είναι σταδίου 2.
  • Αν επεκταθεί στους λεμφαδένες της περιοχής (π.χ αν ο καρκίνος του μαστού προσβάλει τους λεμφαδένες της μασχάλης) λέμε ότι είναι σταδίου 3.
  • Αν επεκταθεί σε άλλα σημεία του σώματος, είναι σταδίου 4.

Αυτά ισχύουν σε γενικές γραμμές, με παραλλαγές ανάλογα με την περίπτωση.

Εκτός από το στάδιο, μεγάλη σημασία έχει η βιολογική συμπεριφορά και η επιθετικότητα.

Σε μερικές περιπτώσεις καρκίνοι σταδίου 4 μπορεί να εξελιχθούν καλύτερα από καρκίνους χαμηλότερου σταδίου. Άρα, το στάδιο από μόνο του δεν προδικάζει την έκβαση μιας κατάστασης.