Αν ξέρουμε εκ των προτέρων ότι μία ουσία ή ένζυμο είναι σημαντική για την ανάπτυξη του καρκίνου, είναι ευνόητο να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα φάρμακο το οποίο να την αδρανοποιεί.

Το φάρμακο που ανακαλύπτεται με σκοπό να στοχεύσει έναν συγκεκριμένο και γνωστό καρκινικό παράγοντα, λέμε ότι αποτελεί στοχευμένη θεραπεία.

Επομένως, οι στοχευμένες θεραπείες αποτελούν πιο ορθολογική αντιμετώπιση του καρκίνου και γι’ αυτόν τον λόγο κερδίζουν έδαφος.

Παραδείγματα στοχευμένων θεραπειών είναι το glivec για όγκους GIST, το tarceva για όγκους πνεύμονος, τα αντισώματα erbitux για τον καρκίνο του τραχήλου του λαμού, το herceptin για τον καρκίνο του μαστού καθώς και τα palbosiclib και ribosiclib με καλά αποτελέσματα. Επίσης, το Olaparib για τον καρκίνο των ωοθηκών. Συνεχώς, ανακαλύπτονται νέα τέτοια φάρμακα τα οποία αποτελούν το μέλλον στην Ογκολογία. Τα πιο πολλά από αυτά είναι χάπια.

Ο Δρ. Εμμανουηλίδης, εφαρμόζει από τους πρώτους στην Ελλάδα τις στοχευμένες θεραπείες.