Ο θερμοκαυτηριασμός αποτελεί μια πολύ χρήσιμη θεραπευτική πρακτική όπου καταστρέφονται όγκοι λίγων εκατοστών, με θερμότητα. Συνήθως αφορά την στόχευση κάποιου όγκου με την βοήθεια του αξονικού τομογράφου, με μια ειδική βελόνα που παράγει θερμότητα στην άκρη της. Η θερμότητα εκλύεται τοπικά, καυτηριάζει και νεκρώνει τον όγκο.

Προφανώς, η δράση είναι τοπική και επομένως η χρησιμότητα της μεθόδου αφορά επιλεγμένες περιπτώσεις με μία ή λίγες εστίες. Πιο συχνά γίνεται σε βλάβες του ήπατος και του πνεύμονος. Η επέμβαση διαρκεί λίγα λεπτά και ο ασθενής μετά παραμένει στο νοσοκομείο λίγες ώρες ή μια ημέρα. Με τη θερμοκαυτηρίαση μπορεί να αποφευχθεί ένα σοβαρό χειρουργείο.