Ο καρκίνος δεν είναι παρά ένας συνεχής, άσκοπος κυτταρικός πολλαπλασιασμός ομοειδών κυττάρων που έχουν την ιδιότητα να διεισδύουν σε παρακείμενους (διπλανούς) ιστούς και μπαίνοντας στην κυκλοφορία του αίματος ή του λεμφικού συστήματος μπορεί να δημιουργήσουν αποικίες σε άλλα μέρη του σώματος, τις λεγόμενες μεταστάσεις. Η βλάβη οργάνων αλλά και η εξάντληση του οργανισμού που προκαλείται με αυτόν τον τρόπο μπορεί να είναι θανατηφόρα. Ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός οφείλεται σε μεταλλάξεις που είτε επιταχύνουν τους μηχανισμούς πολλαπλασιασμού, ή καταστρέφουν τους μηχανισμούς κυτταρικού ελέγχου.

Τον όρο καρκίνος, που σημαίνει κάβουρας (το ίδιο σημαίνει και στα λατινικά ο διεθνής όρος cancer) τον εισήγαγε πρώτος ο Ιπποκράτης, παρατηρώντας το σχήμα των φλεβών καρκινικών όγκων του δέρματος που του θύμιζαν καβούρι καθώς και την έρπουσα εξάπλωσή του.

Ο καρκίνος είναι σε μεγάλο βαθμό τυχαίο φαινόμενο που οφείλεται σε κυτταρικό λάθος, αλλά η συχνότητά του επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες και σε λίγες περιπτώσεις από κληρονομικότητα.

Ο καρκίνος είναι η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως.  Περίπου ένας στους 3 ανθρώπους θα εμφανίσει κάποιου είδους καρκίνου στην ζωή του, ίσως όμως χωρίς κίνδυνο για τη ζωή του. Γιατί υπάρχουν και πολύ ελαφρά είδη καρκίνου που είναι ακίνδυνα.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ σημαντικές ανακαλύψεις σχετικές με τους μηχανισμούς του καρκίνου που έχουν οδηγήσει και σε ανακάλυψη καινούργιων θεραπειών.

Επίσης, αναπτύσσεται εντυπωσιακά και η ανοσοθεραπεία, δηλαδή η επιστράτευση του ανοσοποιητικού συστήματος του ίδιου του ασθενούς για την καταπολέμηση του καρκίνου. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται.