Βιοψία είναι η λήψη δείγματος από έναν ιστό ή έναν όγκο για να γίνει ανάλυση με το μικροσκόπιο από τον παθολογοανατόμο, η οποία καλείται ιστοπαθολογική ανάλυση.

Η βιοψία μπορεί να γίνει με βελόνα ή χειρουργικά.Υπάρχει όμως και η κατευθυνόμενη Βιοψία

Κατευθυνόμενη βιοψία είναι η λήψη δείγματος ενός όγκου με την βοήθεια απεικονιστικών μεθόδων, όπως αξονικού τομογράφου, ή υπερηχογραφήματος. Η βελόνη της βιοψίας κατευθύνεται με τη βοήθεια του αξονικού ή του υπερήχου, με σκοπό η λήψη να γίνει από το σωστό σημείο.Η βοήθεια με την απεικόνιση είναι αναγκαία όταν ο όγκος δεν είναι ψηλαφητός ή άμεσα προσβάσιμος, π.χ. μικρός όγκος μαστού ή ένας όγκος μη εύκολα προσπελάσιμες σε εσωτερικά όργανα,όπως π.χ το ήπαρ και το πάγκρεας.

Είναι παραδεκτό γενικά ότι η βιοψία είναι απαραίτητη για τη σωστή ταυτοποίηση ενός καρκίνου, για τον αποκλεισμό καλοήθων όγκων και γενικά για την ορθή επιλογή της θεραπείας.