Σε αρκετές περιπτώσεις η ταυτόχρονη χορήγηση χημειοθεραπείας με ακτινοθεραπεία, δηλαδή η συνδυαστική θεραπεία, αυξάνει τη δραστικότητα της ακτινοθεραπείας και το ποσοστό των ασθενών με ορισμένους πρώιμους καρκίνου που ιώνται.

Η Χημειοακτινοθεραπεία, εφαρμόζεται σε επιλεγμένες περιπτώσεις καρκίνων του πεπτικού συστήματος, του αναπνευστικού και σε γυναικολογικούς όγκους.

Δίνουμε μεγάλη σημασία στην συνδυαστική θεραπεία, γιατί κατά κανόνα βελτιώνονται σημαντικά τα αποτελέσματα.  Σε αυτό μας βοηθάει η ύπαρξη  έμπειρων ακτινοθεραπευτών που ανταποκρίνονται αμέσως, χωρίς καθυστερήσεις και μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας.