Επικουρική, συμπληρωματική ή μετεγχειρητική χημειοθεραπεία είναι η θεραπεία που δίδεταιμετά την χειρουργική αφαίρεση του όγκου, με σκοπό την μείωση της πιθανότητας επανεμφάνισης, δηλαδή την αύξηση των ποσοστών ίασης.

Συνήθως, είναι μια μορφή χημειοθεραπείας, που χορηγείται για 2-6 μήνες.  Έχει εφαρμογή σε πολλών ειδών καρκίνους, όπως του μαστού, του πνεύμονος, του εντέρου κλπ.

Το όφελος των επικουρικών θεραπειών έχει αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας σε πολλές κατηγορίες καρκίνων, όπως τού μαστού, του πνεύμονος, του εντέρου, της κύστης και άλλων.  Η επικουρική θεραπεία επομένως, σε κάποιους ασθενείς, εξουδετερώνει πλήρως μικροσκοπικές μεταστάσεις που δεν είναι εμφανείς το χρονικό σημείο της εγχείρησης αλλά θα μεγάλωναν αργότερα και θα δημιουργούσαν μεταστάσεις.

Σε μερικές περιπτώσεις καρκίνου του μαστού, του ορθού, του πνεύμονος, του στομάχου και του παγκρέατος απαιτείται και ακτινοθεραπεία.

Την τελική απόφαση πρέπει να την πάρει η ομάδα των θεραπόντων γιατρών με την σύμφωνη γνώμη του ογκολόγου παθολόγου.

Καμπύλες επιβίωσης χωρίς επανεμφάνιση της νόσου (άνευ προόδου νόσου), σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου πρώιμο καρκίνο του μαστού, με (μπλε γραμμή) ή χωρίς (κίτρινη γραμμή) επικουρική χημειοθεραπεία. Η πιθανότητα να μην εμφανιστεί υποτροπή από 60% ανεβαίνει στο 88% με την προσθήκη επικουρικής (μετεγχειρητικής) χημειοθεραπείας