Είναι η χημειοθεραπεία που χορηγούμε πριν από την ριζική χειρουργική επέμβαση. Συνήθως ο σκοπός της εισαγωγικής ή προεγχειρητικής χημειοθεραπείας είναι να μειώσει τον όγκο ώστε να γίνει πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική η πλήρης χειρουργική εξαίρεση, με τη μικρότερη δυνατή ανατομική διαταραχή. Επίσης έχουμε ένα κριτήριο ανταπόκρισης στην χημειοθεραπεία. Σε πολλές περιπτώσεις, με την εισαγωγική χημειοθεραπεία που εφαρμόζουμε, ο όγκος εξαφανίζεται προς μεγάλη και ευχάριστη έκπληξη του χειρουργού. Τέτοιοι ασθενείς έχουν εξαιρετική πορεία.

Η εισαγωγική χημειοθεραπεία χρησιμοποιείται πολύ σε περιπτώσεις καρκίνου του μαστού για να μειώσει τον όγκο ώστε να γίνει μικρή εκτομή και να διατηρηθεί ο μαστός, ή σε καρκίνους του ορθού, για να διατηρηθεί ο σφιγκτήρας. Η χρήση της εισαγωγικής χημειοθεραπείας έχει αποδειχθεί ότι ωφελεί πολλές άλλες περιπτώσεις καρκίνων, όπως του οισοφάγου, του στομάχου, της κύστης κ.λπ.