Μεγάλη επιτυχία είχε το τετραήμερο Ευρωπαικό Συνέδριο Ογκολογίας στο Μόναχο στις 19-23 Οκτωβρίου 2018. Γυρίσαμε φορτωμένοι γνώσεις και ιδέες.  Επαληθεύτηκαν πολλές από τις πρωτοποριακες πρακτικές μας. Η ανοσοθεραπεια επεκτείνεται συνεχώς, ενώ ο ανταγωνισμός των μεγάλων φαρμακευτικων εταιρειών εντείνεται. Καταριπτονται δόγματα και συνεχώς αναθεωρούνται οι κατευθυντηριες οδηγίες. Η ιατρική προχωρά με μικρά αλλά σταθερά βήματα. Μνημονευω τον σοφό: γηρασκω αει διδασκόμενος.