Βιολογική θεραπεία ονομάζεται η θεραπεία η οποία βασίζεται σε φάρμακα που είτε προέρχονται από ζωντανούς οργανισμούς, είτε διεγείρουν μηχανισμούς του ίδιου του οργανισμού και προκαλούν αντικαρκινική δράση. Επομένως,ουσίες που διεγείρουν το ανοσολογικό σύστημα (ιντερφερόνη, ιντερλευκίνες κ.λπ.) ή αντισώματα, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να έχουν θεαματικά αποτελέσματα.

Επίσης τα διάφορου τύπου εμβόλια αποτελούν μορφές βιολογικής θεραπείας. Οι βιολογικές θεραπείες αντιδιαστέλλονται με τη χημειοθεραπεία, που αφορά συνθετικές ουσίες.

Στη σημερινή εποχή, η κύρια κατηγοράι βιολογικών παραγόντων, είναι τα αντισώματα τα οποία όταν χορηγούνται μαζί με χημειοθεραπεία, αυξάνουν την δραστικότητά τους. Τέτοια παραδείγματα είναι το Herceptin και τα Avastin, Erbitux, Vectibix, Perjeta και άλλα…