Η χημειοθεραπεία συντήρησης είναι μια νέα εξέλιξη στη θεραπεία των καρκίνων, σύμφωνα με την οποία μετά την επίτευξη ικανοποιητικού αποτελέσματος από την εφαρμογή ενός χημειοθεραπευτικού σχήματος, συνεχίζουμε με μια ηπιότερη αγωγή για να διατηρήσουμε το καλό αποτέλεσμα.

Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι συχνά αυτή η πρακτική αυξάνει την επιβίωση.

Η θεραπεία συντήρησης γενικά είναι πάρα πολύ καλά ανεκτή, συνήθως δίνεται πιο αραιά από την κλασική χημειοθεραπεία και παρ΄ ότι μερικές φορές θεωρείται ταλαιπωρία για τον ασθενή, εξασφαλίζει καλύτερη επιβίωση και στενή παρακολούθηση από τον ιατρό.

Η θεραπεία συντήρησης θεωρητικά συνεχίζεται μέχρι να εμφανιστεί επιδείνωση της αρρώστιας.