Ως σπάνιοι όγκοι χαρακτηρίζονται οι στρωματικοί όγκοι GIST, οι μονήρεις  ινώδεις όγκοι,το μεσοθηλίωμα, το δερματοινοσάρκωμα, οι νευροενδοκρινείς  κ.α.

Στρωματικοί όγκοι GIST

Οι στρωματικοί όγκοι του πεπτικού (GIST), απαιτούν συνδυασμό μιας σωστής χειρουργικής, βιολογικής, και θεραπευτικής προσέγγισης. Η αντιμετώπισή των στρωματικών όγκων αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες, πρόσφατες επιτυχίες της στοχεύουσας θεραπευτικής στην Ογκολογία, λόγω της ανακάλυψης του μοριακού γενεσιουργού αιτίου της νόσου και την διαθεσιμότητα των αντιστοίχων αναστολέων υπό μορφή χαπιών. Αυτή η νόσος που κάποτε όταν καθίστατο ανεγχείρητη ήταν απελπιστική, σήμερα αντιμετωπίζεται με σχετική ευχέρεια. Οι όγκοι GIST πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά προτίμηση σε Κέντρα που έχουν εμπειρία σε αυτή την κατηγορία σπάνιων όγκων, όπως το Ογκολογικό του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης.  Για τους όγκους αυτούς είχαμε οργανώσει εκπαιδευτικό σεμινάριο με μεγάλη συμμετοχή (Φεβρουάριος 2018)

Μεσοθηλίωμα

Στο Μεσοθηλίωμα, ενώ η θεραπεία του κατά τα παλαιότερα χρόνια ήταν πολύ δύσκολη, στις μέρες μας τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται, μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και στην ίαση, ενώ προσφέρει πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής στους ασθενείς. Η θεραπεία πρέπει να διενεργείται σε εξειδικευμένο Ογκολογικό Κέντρο.

Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό διενεργήθηκε ειδικό διεθνές σεμινάριο(Οκτώβριος 2016), για το μεσοθηλίωμα, όπου παρουσιάστηκαν εντυπωσιακά αποτελέσματα του Κέντρου.

Χειρουργικά,η πλέον εξελιγμένη χειρουργική τεχνική είναι η αποφλοίωση του υπεζωκότα, που εφαρμόζεται επίσης με εξαιρετική επιτυχία κατά τα τελευταία χρόνια στο Ιατρικό Διαβαλκανικό, για την αποφυγής της πνευμονεκτομής.

Δερμοϊνοσάρκωμα

Το δερμοϊνοσάρκωμα είναι ένας περίεργος όγκος του δέρματος που διαγιγνώσκεται συνήθως από τον δερματολόγο ή τον πλαστικό χειρουργό.

Είναι ένας όγκος μεταξύ καλοήθειας και κακοήθειας. Ακόμη και όταν αφαιρεθεί, έχει μεγαλύτερη πιθανότητα υποτροπών .

Για το εκτεταμένο δερματοϊνοσάρκωμα, υπάρχουν πλέον πολύ αποτελεσματικά νέα φάρμακα που τα χειρίζονται οι Ογκολόγοι Παθολόγοι με εμπειρία, όπως ο Δρ. Εμμανουηλίδης στο Ογκολογικό Κέντρο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης.