Οι νευροενδοκρινείς όγκοι είναι σπάνιοι όγκοι, των οποίων όμως η συχνότητα αυξάνεται για άγνωστους λόγους. Ωστόσο, έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος στην φυσική εξέλιξη της νόσου, η οποία προσφέρει ίαση ή μακρόχρονη επιβίωση.

Οι νευροενδοκρινείς όγκοι είναι όγκοι διαφορετικοί από τους συνηθισμένους καρκίνους.  Στις περισσότερες περιπτώσεις εξελίσσονται αργά. Απαιτούν ειδική αντιμετώπιση που μπορεί να περιλαμβάνει ειδικά βιολογικά φάρμακα, επεμβάσεις, θεραπείες πυρηνικής ιατρικής, εμβολισμούς, χημειοθεραπεία και ακτινοβολία.

Πρόσφατα (Φεβρουάριος 2018), οργανώσαμε ένα ειδικό σεμινάριο για τους νευροενδοκρινείς όγκους στο Ιατρικό Διαβαλκανικό, όπου συζητήθηκαν τα παραπάνω και παρουσιάστηκαν τα νέα πολύ ενθαρρυντικά επιστημονικά δεδομένα. Λόγω της σπανιότητάς τους και της πολυπλοκότητας των θεραπειών, πρέπει να αντιμετωπίζονται σε Ογκολογικά Κέντρα με εμπειρία και από εξειδικευμένο στον συγκεκριμένο καρκίνο, Ογκολόγο Παθολόγο.