Η Χειρουργική Ογκολογία, είναι μια υποκατηγορία της χειρουργικής που ασκείται από χειρουργούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν αποκλειστικά κακοήθειες. Μερικοί καρκίνοι απαιτούν δύσκολες και εξειδικευμένες εγχειρήσεις που πρέπει να γίνονται σε εξειδικευμένα Κέντρα από χειρουργούς ογκολόγους.  Η ειδικότητα υπάρχει στην Αμερική αλλά τυπικά όχι ακόμα στην Ελλάδα.

Οι γενικοί χειρουργοί μεταξύ των άλλων εγχειρήσεων, π.χ. χολοκυστεκτομή, μπορούν να χειρουργούν και καρκίνους, π.χ. καρκίνο του εντέρου. Επειδή όμως οι χειρουργικές τεχνικές σε αρκετές περιπτώσεις γίνονται πιο πολύπλοκες, μεγαλώνει η ανάγκη να υπάρχουν εξειδικευμένοι χειρουργοί που να χειρουργούν αποκλειστικά καρκίνους και να είναι ικανοί να πραγματοποιούν τις πιο δύσκολες ογκολογικές επεμβάσεις.

Έτσι αναπτύχθηκε ο κλάδος της χειρουργικής ογκολογίας που δεν είναι ιατρική ειδικότητα αλλά εξειδίκευση της χειρουργικής. Στον Χειρουργικό Τομέα του Ογκολογικού Κέντρου του Ιατρικού Διαβαλκανικού, υπάρχουν έμπειροι ογκολόγοι-χειρουργοί, με υποεξειδίκευση σε συγκεκριμένους όγκους ( π.χ εντέρου, παγκρέατος, μαστού, προστάτη κ.α) και τεχνικές ( ρομποτική, λαπαροσκοπική, ανοιχτή).