και ένα επεισόδιο νοσηλείας προ έτους για καρδιακή ανεπάρκεια. Η χρόνια αγωγή του περιλαμβάνει μικρή δόση διουρητικού, αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύμου και στατίνη. Ο ασθενής έχει διακόψει το κάπνισμα προ πενταετίας και εξακολουθεί να δουλεύει, αν και για λιγότερες ώρες τελευταία, στην επιχείρηση του γιού του. Ο εργαστηριακό έλεγχος αναδεικνύει αμφοτερόπλευρους πνευμονικούς όζους έως 2 εκ. Ο λοιπός ακτινολογικός έλεγχος αναδεικνύει ασυμπτωματικές οστικές μεταστάσεις, WBC: 8000/mm3, κρεατινίνη 2.4 mg%, Hgb 12.5g/mL, LDH 1.8 x ULN, Ca 11mg/mL, λευκωματίνη 3.8 g%, ΕΚΓ κ.φ, Το υπερηχογράφημα καρδιάς δείχνει γενικευμένη υποκινησία με κλάσμα εξωθησης 45%.
Ο ασθενής έχει ακούσει για κάποιον φίλο του που είχε ταλαιπωρηθεί με ιντερφερόνη και θέλει να
την αποφύγει. Ποια πρέπει να είναι η προτεινόμενη αγωγή;

 

Δείτε όλο το άρθρο εδώ…