Καρκίνος Μαστού

Στο διήμερο εκδηλώσεων ενημέρωσης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού που οργανώνει η  Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού, συμμετείχε…

Προεγχειρητική Χημειοθεραπεία

Το 1ο εξειδικευμένο συνέδριο με θέμα «Προεγχειρητική Χημειοθεραπεία / Ακτινοθεραπεία στην Ογκολογία», πραγματοποιήθηκε το 2014 με πρόεδρο…